| PismoChinovnika.Ru | |
 


 

 

20 1998 . N 03-04-51

 

, 1 1998 .

 

..


 

 

()

01.01.98 01.11.98

 

(. .)

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

01.01.98 01.11.98

├─────────┬─────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────┤

-

├─────────┬───────┤

.├─────────┬────────┼─────────┼─────────┤- -│

. -│ │ │-│ │

│ │. .│ │. .│ │. -│

│4010100 --

- │. . .- │

│, │40407 / │, │(. 2 -│ . .- │- │

│. │. │. 3 - │-

. . 6) -│

│(. 4 + │ │(. -

│+ 5) │4 + 6) │ │

│40407

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│24. │

10625 9552 9552,0│ 1073 10625,0│ 0,0│ 2500

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│84. 2652 2605 2605,0│ 2605,0│ 47,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│30.

36013 35933 35933,0│ 80 36013,0│ 0,0│ 13700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│49.

16249 16168 16168,0│ 81 16249,0│ 0,0│ 800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│06.

10986 10972 10972,0│ 10972,0│ 14,0│ 8700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│07.

79626 79626 79626,0│ 79626,0│ 0,0│ 2400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ - │

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│72. . -

│ - │ 221379 88412 88412,0│ │ 132618 │ 221030,0│ 349,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ 60%

│I │ 132618 0 0,0│ │ 132618 │ 132618,0│ 0,0│ │22128

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│45. │

31228 31024 31024,0│ 203 │ 31227,60│ 1,0│ 35300

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│50.

17946 17913 17913,0│ 33 17946,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│57.

8724 8673 8673,0│ 47 8720,0│ 4,0│ 4700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│27.

29923 29355 20221,0│ 9134,0│ 520 20741,0│ 48,0│ 1400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│28.

14996 14958 14958,0│ 14958,0│ 38,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│33.

7519 7378 7378,0│ 7378,0│ 141,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│36.

21020 19663 19663,0│ 1000 20663,0│ 357,0│ 50800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│37.

24688 23196 23196,0│ 1444 24640,0│ 48,0│ 35700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│41.

6936 6849 6849,0│ 82 6931,0│ 5,0│ 4900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│73. . │1732570 0 0,0│ │1356939 │1356939,0│375631,0│

│( )

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│.

│I │1356939 0,0│ │1356939 │1356939,0│ 0,0│ │40882,6│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│73. .

│() 0 0 0,0│ 0,0│ 0,0│ 188900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│48.

│ 290051 │ 288668 │ 210206,0│ 78462,0│ │ 210206,0│ 1383,0│ 28300

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│54.

12647 12423 12423,0│ 12423,0│ 224,0│ 105400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│59.

14157 14035 14035,0│ 14035,0│ 122,0│ 500

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│63.

18084 18028 18028,0│ 56 18084,0│ 0,0│ 18100

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│66.

34376 33376 31709,4│ 1666,6│ 1000 32709,4│ 0,0│ 5000

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│71.

34507 34495 25067,0│ 9428,0│ 25067,0│ 12,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ -

0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│32. │

91416 91044 58675,2│ 32368,8│ 443 59118,2│ -71,0│ 6900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│40.

14337 13303 13303,0│ 1033 14336,0│ 1,0│ 3800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│08.

6214 6214 6214,0│ 6214,0│ 0,0│ 4700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│09.

33058 32919 32919,0│ 32919,0│ 139,0│ 2100

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│15.

6862 6174 6174,0│ 6174,0│ 688,0│ 14800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ -

│ │ 0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│26.

21809 21059 21059,0│ 135 21194,0│ 615,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│31.

26787 22739 22739,0│ 4055 26794,0│ -7,0│ 95829,2│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│44.

11477 10647 10647,0│ 830 11477,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│46.

61722 51674 51674,0│ 10000 61674,0│ 48,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│64.

10512 6803 6803,0│ 3711 10514,0│ -2,0│ 13700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│25.

10373 10373 10373,0│ 10373,0│ 0,0│ 4200

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│29. │

41080 38905 38905,0│ 2106 41011,0│ 69,0│ 1700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│42.

│ 165479 │ 164200 │ 164200,0│ │ 164200,0│ 1279,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│55.

15197 14163 14163,0│ 1000 15163,0│ 34,0│ 15400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│60.

35613 34737 34737,0│ 754 35491,0│ 122,0│ 26500

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│68.

14064 14063 14063,0│ 14063,0│ 1,0│ 1000

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│05.

24967 22607 22607,0│ 500 23107,0│ 1860,0│ 15900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ -

0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│18. │

3144 3144 3144,0│ 3144,0│ 0,0│ 57800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│76.

4912 4890 3199,0│ 1691,0│ 22 3221,0│ 0,0│ 3900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│21. │

20899 20579 20579,0│ 304 20883,0│ 16,0│ 44400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│79. -

1202 1202 1202,0│ 1202,0│ 0,0│ 500

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│58.

47725 44725 44725,0│ 3000 47725,0│ 0,0│ 24400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│03.

1520 0 0,0│ 758 758,0│ 762,0│ 57400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│04. -

2406 202 202,0│ 1215 1417,0│ 989,0│ 8700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│10. -

2674 0 0,0│ 2497 2497,0│ 177,0│ 900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│94.

0,0│ 0,0│ 0,0│ 700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│14.

1906 0,0│ 1906 1906,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│43.

9206 8679 8679,0│ 500 9179,0│ 27,0│ 7800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│53.

28741 22241 22241,0│ 107 22348,0│ 6393,0│ 2100

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│56.

51440 35614 35614,0│ 1208 36822,0│ 14618,0│ 800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│82. -

715 612 612,0│ 100 712,0│ 3,0│ 3700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│62.

78675 63404 63404,0│ 15271 78675,0│ 0,0│ 8700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│69.

45137 45206 45206,0│ 45206,0│ -69,0│ 2900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│13.

20033 19906 19906,0│ 115 20021,0│ 12,0│ 1700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ -

0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│17. │ 19456 13745 13745,0│ 5728 19473,0│ -17,0│ 24900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│77.

13060 13060 13060,0│ 13060,0│ 0,0│ 4200

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│39.

17971 15913 15913,0│ 2000 17913,0│ 58,0│ 5100

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│51. │

49636 48643 48643,0│ 519 49162,0│ 474,0│ 80100

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│52. │ 17986 15861 15854,4│ 6,6│ 2155 18009,4│ -30,0│ 5800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│65.

22321 22178 22150,0│ 28,0│ 142 22292,0│ 1,0│ 10149,2│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│67.

40418 40046 40046,0│ 372 40418,0│ 0,0│ 36400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│87. -

87663 86862 86862,0│ 86862,0│ 801,0│ 100

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│90. -

22265 0 0,0│ 22250 22250,0│ 15,0│ 400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ -

0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│19.

40341 39333 39333,0│ 1019 40352,0│ -11,0│ 44000

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│80.

3356 3133 3133,0│ 223 3356,0│ 0,0│ 1300

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│85. 246 0 0,0│ 596 596,0│ -350,0│ 900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│34.

45763 44710 44710,0│ 311 45021,0│ 742,0│ 50100

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│86. -

316 316 316,0│ 316,0│ 0,0│ 1500

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│70.

6627 6383 6383,0│ 521 6904,0│ -277,0│ 8800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│81. -

3425 1812 1198,0│ 614 1198,0│ 1613,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│02.

6390 5749 5749,0│ 500 6249,0│ 141,0│ 7200

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│12.

481 464 464,0│ 464,0│ 17,0│ 5800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│20.

45372 43497 43497,0│ 1935 45432,0│ -60,0│ 20300

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│22.

43149 43090 43090,0│ 183 43273,0│ -124,0│ 101600

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│78. 759 758 758,0│ 758,0│ 1,0│ 5100

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│23.

5634 5318 5318,0│ 24 5342,0│ 292,0│ 9300

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│38.

6804 5570 5570,0│ 1134 6704,0│ 100,0│ 400

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│83. 620 620 620,0│ 620,0│ 0,0│ 200

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│47.

5406 5316 5316,0│ 90 5406,0│ 0,0│ 8800

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│88. 1806 1691 1691,0│ 115 1806,0│ 0,0│ 8000

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│61.

22087 21824 21824,0│ 285 22109,0│ -22,0│ 2600

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│16.

12087,0│ 8102,0│ 8102,0│ 59 8161,0│ 3926,0│ 37768

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│1. │

│4129649,0│2129324,0│1995925,0│133399,0│1586907,0│3582832,0│413418,0│1420846,4│63010,6│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ ,

. . 912 0,0│ 0,0│ 0,0│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

0,0│ 0,0│ 0,0│ 3900

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

316 0,0│ 229 229,0│ 87,0│ 200

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

26703 0,0│ 15874 15874,0│ 10829,0│ 1600

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│2. . 912│ 27019 0,0│ 16103 16103,0│ 10916,0│ 5700

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│3. -

│(. )

│(1 + 2) │4156668,0│2129324,0│1995925,0│133399,0│1603010,0│3598935,0│424334,0│1426546,4│63010,6│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│4. ,

│ │

│ "- │

│" 3175,4│ 3175,4│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│5.

│(3 + 4) │4159843,4│ │427509,4│

├──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ :

/ │

├──────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ 50 . . │ 49743,0│

├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ . . . │375631,0│

├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤

│ 12 . . │ -1040,0│

└─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘

 

-

..

 

 
.
.
.
(, , ) , - "" . (, , ) ( ) .

! , , , , , , , . () , . - .

www.PismoChinovnika.Ru, 2011 - 2022