| PismoChinovnika.Ru | |
 


 

 

 

20 2008 . N 01/6510-8-32

 

B C

1

 

B.

10 100 . 35,9 1998 5,2 2007 , - 10,6 0,45.

"" B 2 14 3,6 .

B - 92,0 - 93,0%, 14 - 7,0 - 8,0%.

B 1 . 100 . 2007 1,65, 14 (0,45) 3,6 .

"" B 1 . "" 14 B 1 21,0%. 100 . 38,5 2007 31,3 1998 .

"" B 1 2 - 6 . , "" B 1 239,5 100 ., - 134,5, - 122,3, - 109,6, . - - 111,1, - 98,9.

"" C 1 .

2007 14 5855 "" C, 4702 - 1 , 80,3%. 100 . 27,8 322,9.

10 C 14 4,3 , 1 - 7,6 . . . - "" C 1 3651,9 100 ., - 1210,7, - 1130,8, - 1031,8, - 657,7, - 626,4.

, "" C 1 2007 (322,98 100 . ) 40,3 1 2- (8,0) 70 3- 6 (4,55).

. "" B C 1 " " " " 2007 - 2011 . " " " " B C B C.

.

. : http://www.crie.ru/anketa/index.html; : hepatitis; anketa.

2007 15.08.2008. , , : 8(495)974-96-46, 1174.

 

..

 

 

 

 

 

1

 

B C 1

( )

 

[ ]

 

:*

┌───────────────────────────────────────────┬──┐

│\/│

└───────────────────────────────────────────┴──┘

 

, (/):*

┌──────────────────────────────────────────────┐

└──────────────────────────────────────────────┘

 

:*

┌──────────────────────────────────────────────┐

└──────────────────────────────────────────────┘

 

:*

┌─────────────────────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────────────────┘

 

:

┌─────────────────────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────────────────┘

 

:* ┌┐ ┌┐

└┘ └┘

 

 

:* ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

│\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

 

():* ┌─────┐

└─────┘

 

():* ┌──────────┐

└──────────┘

 

:*

┌─────────────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────────┘

 

:

┌───────────────────────────────┐

└───────────────────────────────┘

 

:

┌───────────────────────────────┐

└───────────────────────────────┘

 

:* ┌──────┐

└──────┘

-----------------------------------------------

N : ┌──────────────────────┐

└──────────────────────┘

 

: ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

│\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

:* ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

│\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

:* ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

│\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

: ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

│\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

 

(, . ):

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────────────────────────┘

-----------------------------------------------

┌┐ (P 35.3)

└┘

2 ┌┐ . B (B 16)

└┘

┌┐ . C (B 17.1)

" , └┘

":* ┌┐ B (Z 22.5)

└┘

┌┐ C (Z 22.8)

└┘

┌┐ B

└┘ (B 18.0, 18.1)

 

┌┐ C (B 18.2)

└┘

-----------------------------------------------

, :*

 

 

┌───────────────┬──┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

HBsAg │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

-HBs │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

-HBc (.) │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

-HBc IgM │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

-HBe │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

HBeAg │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

HBV │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

-HCV │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

HCV │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

 

:* ┌┐ 1

└┘

┌┐ 2

└┘

┌┐ 3

└┘

:*

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐ .

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌────────────────────────────────────┐

"", : │

└────────────────────────────────────┘

-----------------------------------------------

:

 

 

┌┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

└┘ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

└┘ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

└┘ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

└┘ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌┐ ┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐

└┘ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘

┌───────────────────────────┐

"", : │

└───────────────────────────┘

-----------------------------------------------

:*

 

 

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

HBsAg │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HBs │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HBc │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

(.) └───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HBc IgM │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HBe │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

HBeAg │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

HBV │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HCV │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

HCV │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

-----------------------------------------------

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

HBsAg │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HBs │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HBc │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

(.) └───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HBc IgM │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HBe │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

HBeAg │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

HBV │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

-HCV │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

┌───────────────┬──┐ ┌──┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───┬──┐

HCV │ │\/│ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───────────────┴──┘ └──┴──┘ └─────┴──┘ └───┴──┘

-----------------------------------------------

:* ┌┐ ┌┐

└┘ └┘

 

B:

 

 

┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───────────┬──┐

│\/│ │ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘ └───────────┴──┘

┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───────────┬──┐

│\/│ │ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘ └───────────┴──┘

┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───────────┬──┐

│\/│ │ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘ └───────────┴──┘

┌───┬──┐ ┌────────┬──┐ ┌─────┬──┐ ┌───────────┬──┐

│\/│ │ │\/│ │ │\/│ │ │\/│

└───┴──┘ └────────┴──┘ └─────┴──┘ └───────────┴──┘

:

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌────────────────────────────────────┐

"", : │

└────────────────────────────────────┘

-----------------------------------------------

:

 

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌┐

└┘

┌────────────────────────────────────┐

"", : │

└────────────────────────────────────┘

-----------------------------------------------

B C,

B C:

 

 

┌─┐ ┌───────────────────────────────────┐

B │ │ │

└─┘ └───────────────────────────────────┘

┌─┐ ┌───────────────────────────────────┐

C │ │ │

└─┘ └───────────────────────────────────┘

┌─┐ ┌───────────────────────────────────┐

B │ │ │

└─┘ └───────────────────────────────────┘

┌─┐ ┌───────────────────────────────────┐

C │ │ │

└─┘ └───────────────────────────────────┘

┌─┐ ┌───────────────────────────────────┐

B │ │ │

└─┘ └───────────────────────────────────┘

┌─┐ ┌───────────────────────────────────┐

C │ │ │

└─┘ └───────────────────────────────────┘

-----------------------------------------------

:

┌──────────────────────────────────┬──┐

│/\│

├──┤

├──┤

│\/│

└──────────────────────────────────┴──┘

-----------------------------------------------

:

, , :*

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

:*

┌───────────────────────┐

└───────────────────────┘

 

:*

┌────┐ ┌────────────────┐

│ │

└────┘ └────────────────┘

 

:*

┌───────────────────────┐

│@

└───────────────────────┘

 

┌─────────┐

││

└─────────┘

 

B C

 

.

, , .

, .

- // .., . , , .

.

, , , , .

- - .

.

.

- .

:

- ;

- , , , , ;

- , ;

-

- ( ).

, ( ).

.

B C. - // .

. "", , .

, .

"", , .

B C : .

, B C .

: . , , . , , , . - , , . "", , . , ( ), . "", .

( ), .

"", , , , .

, , , .

, , .

( ""), - "". 3 . , , anketa@crie.ru.

 

 

 

 

 

2

 

B C

1

 

[ ]

 

:*

┌─────────────────────────────────────────┬──┐

│\/│

└─────────────────────────────────────────┴──┘

 

, (/):*

┌─────────────────────────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────────────────────┘

 

- 1 :

 

┌──────────────────────┐

B*

└──────────────────────┘

┌──────────────────────┐

C*

└──────────────────────┘

-----------------------------------------------

:*

 

- HBV- - HCV-

 

┌────────────────┐ ┌────────────────┐

└────────────────┘ └────────────────┘

┌────────────────┐ ┌────────────────┐

└────────────────┘ └────────────────┘

┌────────────────┐ ┌────────────────┐

.

└────────────────┘ └────────────────┘

┌────────────────┐ ┌────────────────┐

└────────────────┘ └────────────────┘

┌────────────────┐ ┌────────────────┐

└────────────────┘ └────────────────┘

-----------------------------------------------

:*

 

- HBV- - HCV-

 

┌────────────────┐ ┌───────────────┐

└────────────────┘ └───────────────┘

┌────────────────┐ ┌───────────────┐

└────────────────┘ └───────────────┘

┌────────────────┐ ┌───────────────┐

└────────────────┘ └───────────────┘

┌────────────────┐ ┌───────────────┐

└────────────────┘ └───────────────┘

┌─────────────────────────────┐

" " :

└─────────────────────────────┘

-----------------------------------------------

:*

 

-

 

HBV- HCV-

 

6 6 6 6

 

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

1

└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

2

└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

3

└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

3

└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

_______________________________________________

1 - B C (),

B:*

 

. -

 

┌───────────┐

"",

└───────────┘

┌───────────┐

"",

└───────────┘

┌───────────┐

"-",

└───────────┘

┌───────────┐

"-",

└───────────┘

┌───────────┐

B "H-B- II",

└───────────┘

┌───────────┐

" B",

└───────────┘

┌───────────┐

"-HB",

└───────────┘

┌───────────┐

" B",

└───────────┘

┌───────────┐

" B",

└───────────┘

-----------------------------------------------

┌───────────┐

"",

└───────────┘

┌───────────┐

"",

└───────────┘

┌───────────┐

"-",

└───────────┘

┌───────────┐

C "-",

└───────────┘

┌───────────┐

"H-B- II",

└───────────┘

┌───────────┐

" B",

└───────────┘

┌───────────┐

"-HB",

└───────────┘

┌───────────┐

" B",

└───────────┘

┌───────────┐

" B",

└───────────┘

-----------------------------------------------

- B C ():*

 

-

 

┌────────────┐

B

└────────────┘

┌────────────┐

C

└────────────┘

-----------------------------------------------

- B:*

 

-

 

┌────────────┐

1

└────────────┘

┌────────────┐

2

└────────────┘

┌────────────┐

3

└────────────┘

┌────────────┐

3

└────────────┘

-----------------------------------------------

- C:*

 

-

 

┌────────────┐

1

└────────────┘

┌────────────┐

2

└────────────┘

┌────────────┐

3

└────────────┘

┌────────────┐

3

└────────────┘

 

:

┌──────────────────────────────────┬──┐

│/\│

├──┤

├──┤

│\/│

└──────────────────────────────────┴──┘

-----------------------------------------------

:

, , :*

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

:*

┌───────────────────────┐

└───────────────────────┘

 

:*

┌────┐ ┌────────────────┐

│ │

└────┘ └────────────────┘

 

:*

┌───────────────────────┐

│@

└───────────────────────┘

 

┌─────────┐

││

└─────────┘

 

B C

 

.

, , .

.

- // .., . , , .

, , - B C.

, - : , , HBV- HCV-.

, HBV, HCV- . " " , .

HBV, HCV- - 6 , - 6 .

, B ( ) HBV- HCV-.

-, B C, .

- B, C , .

"", , , , .

, , , .

, , .

( ""), - "". 3 . , , anketa@crie.ru.

 

 
.
.
.
(, , ) , - "" . (, , ) ( ) .

! , , , , , , , . () , . - .

www.PismoChinovnika.Ru, 2011 - 2024